Tillitsvalgte 2018

På årsmøtet i 2018 ble følgende valgt. (årstall for når personen er på valg neste gang, parentes)

HOVEDSTYRET

Styrets leder:  Karl Ivar Kristensen     (2020)  
 

Nestleder/Sportslig leder: Ole Sarilla  (2019)
ole-sar(at)online.no

Sekretær: Mona Henrix                       (2020)  

monahenrix(at)gmail.com
Kasserer: Anita Kjellmann                    (2019) anita(at)kjellmann.com

Ungd.representant                              (2020) 


 

Vararepresentanter til styret:
 Tore Grøtte                                         (2019)

 Kristian Nergård                                 (2019)

SEKSJONSLEDERE

Snøscooter: Vegar Mikalsen              (2019) vegar(at)talvik.com

Motorsykkel: Kjetil Haugsnes              (2019) kjetil.haugsnes(at)rema.no

Bilsport: Unn Hege Thomassen          (2020) unn7(at)hotmail.com
 

Observatør

R/C Fly og Bil:    Alf Solli                     (2020)
alfsolli(at)gmail.com

 

Seksjonsledere er faste styremedlemmer i hovedstyret.

 

Utvalg og grupper, valgt av styret og seksjoner

 

Hovedtrener, MX : Tore Grøtte
Hovedtrener,SNX: Magnus Lindbäck

I henhold til Alta MSK/NMK Alta`s lov skal det opprettes et utvalg i hver av seksjonene med minimum et medlem fra hver gren i seksjonen.

Hver gren kan i tillegg velge/danne grenutvalg