top of page

Tillitsvalgte 2021

På ekstraordinært årsmøtet i 2021 ble følgende valgt. (årstall for når personen er på valg neste gang, parentes)

HOVEDSTYRET: 

Styrets leder:  (2022)                    

Kristin Bjørnø      
 

Nestleder/Sportslig leder: (2023)

Bjørnulf Kjellmann  
 

Sekretær: (2022)                            

Njål Digre               


Kasserer: (2023)                            

Anita Kjellmann      

Ungd.representant: (2023)           

Amalie Haugsnes     


 

Vararepresentanter til styret: (2023)
Kjetil Haugsnes      

Jørn Endre Kjellmann  

SEKSJONSLEDERE:

Motorsykkel: (2023)

Ottar Pettersen        

Snøscooter: (2023)

Tormod Kristensen         

Bilsport: (2022)

Kristin Anita Kristiansen        
 

Observatør

R/C Fly og Bil: (2022)  

Ole Martin Olsen       

 

Seksjonsledere er faste styremedlemmer i hovedstyret.

 

Utvalg og grupper, valgt av styret og seksjoner

Hovedtrener, MX : Karl Otto Ingvalsen
Hovedtrener,SNX: 

I henhold til Alta MSK/NMK Alta`s lov skal det opprettes et utvalg i hver av seksjonene med minimum et medlem fra hver gren i seksjonen.

Hver gren kan i tillegg velge/danne grenutvalg

bottom of page