Samarbeidsavtaler / webreklame

 

Alta SSF /NMK Alta er som alle andre idrettslag avhengig av midler fra mange forskjellige kilder.

Vi er så heldige at vi er drettslag som skaper stort engasjement og vi mener derfor at vi også være aktuell som samarbeidspartner for næringslivet. Media er stort sett flinke til å referere fra miljøet og vi vil påstå at 99,9% av oppslagene er positivt vinklet.

Vi har over 100 aktive utøvere og i løpet av ett år arrangerer vi 6-10 stevner i forskjellige grener. På hvert arrangement engasjeres det 30-60 funksjonærer.

Sammen med mellom 100 og 1000 tilskuere pr. stevne vil vi påstå at motorsportmiljøet utgjør en ikke uvesentlig kjøpekraft, ikke bare for bransjen, men for det samlede næringslivet. 
Vi som er engasjert i motorsporten har selvfølgelig behov for alle de samme varene som alle andre.

 

Noen priseksempler:

Logo på internettsiden med link til egen hjemmeside:             kr. 5000,- pr. år


Fast reklameseil (inntil 1,2x6m) på Kvenvikmoen Motorpark: kr. 9.000,- pr. år (+ 5 fribilletter til alle stevner)
Reklameseil på ett vanlig åpent arrangement (1-2 dager)       kr. 3.000,-           (+ 5 fribilletter)

Annonse i stevneprogram, hel side:                                            kr. 2.000,-           (+ 5 fribilletter)

Annonse i stevneprogram, halv side:                                          kr. 1.250,-           (+ 3 fribilletter)

Annonse i stevneprogram, 1/4 side:                                           kr.    800,-            (+ 2 fribilletter)

 

Vi er selvfølgelig åpen for andre måter å profilere ditt firma på og prisene ovenfor er kun veiledende.
Andre eksempler på markedsføringsavtaler kan være:
En kombinasjon av reklameseil, webreklame og annonse i program. Vi kan også tilby stand i depot eller på publikumsplass, trykk på billetter eller andre publikasjoner. Logo og link fra en eller flere Facebooksider er også en mulighet.

 

Etterhvert som Kvenvikmoen Motorpark blir ferdigstilt ser vi at også aktivitetstilbud og bruk av anlegget i firmasammenheng vil kunne være aktuelt for våre samarbeidspartnere.


På større nasjonale eller internasjonale stevner vil andre priser kunne gjelde, men de som har årsavtaler har selvfølgelig sine rettigheter i behold.

 

Dersom noe av dette er av interesse så gjør en henvendelse på e-post til : leder@altassf.no