top of page

Om Kvenvikmoen Motorpark

Litt historie

I 1984 startet arbeidet med det som skulle bli en Motocross og Snøscootercrossbane på Kvenvikmoen.
Anlegget var klart til det første snøscooterløpet i 1986 og sommeren etter var en MX bane klar.
Først på 90 tallet ble anlegget tatt i bruk til Bilcross og etterhvert ble Klubbhuset satt opp.
Alle anleggene har selvsagt medført en betydelig andel dugnadsjobb, og det er ikke få timer som er lagt ned allerede.
 
Allerede i 2005 ble planene for et bedre anlegg for Bilsport lagt. Etter mange års modning ble den nåværende utbyggingsplanen endelig godkjent i 2011. Det ble søkt om spillemidler på tilsammen 5 nye anlegg samt rehabilitering av Motocross og Snowcrossbanene.
Det totale kostnadsoverslaget er i overkant av 15 mill. NOK. Av dette utgjør spillemidler og kommunale tilskudd ca. 50%.
Hvilke anlegg er det som er KMP?

Følgende anlegg var med i de opprinnelige planene:
Motocross (B-bane)  -Ferdig i 2014
Snowcross (A-Bane) -Ferdig 2014
Treningsfelt, Snowcross/Motocross
Bilcross bane      (Ferdig 2016)
Rallycross bane  (Ferdig 2016)
Formel-K bane    (Ferdig 2017)
Snow drag bane  (Ferdig 2015)

I tillegg er det bygget en Modellflyplass i enden av dragbanen. Dette anlegget er ikke med i Spillemiddelsøknadene.
I tillegg vil følgende grener kunne utøves på KMP:
Supermotard
Road Racing
Enduro
Quadcross, Quadenduro, Quad Motard
Drifting
 
bottom of page