top of page

Alta SSF ble stiftet i februar 1982 og ble medlem i Norges Idrettsforbund og Norsk Motorsykkelklubb fra samme år.
Den 19.9.2017 ble navnet på klubben offisielt endret til Alta Motorsportklubb (Alta MSK)

Formålet med foreninga har helt siden etableringen vært å organisere Motorsporten i Alta. De første årene var vi også ganske mye involvert i det man kan kalle "Snøscooter-politikk" ved at foreninga var en aktiv pådriver for den alminnelige snøscooterførers rettigheter.
I 1987 ble NMK Alta etablert og ble senere en seksjon av Alta SSF. Årsaken til etableringen av en NMK kllubb var vårt behov for tilknyning til Norges Bilsportforbund. Vi har den dag i dag felles styre og egne seksjoner for de forskjellige grenene.

 

Alta MSK/NMK Altas vedtekter finner du ved å klikke her

 

§ 1 FORMÅL

Klubbens navn er Alta Motorsportklubb/Norsk Motor Klubb Alta, forkortet til Alta MSK/ NMK Alta (endret 19.9.2017)

a) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

b) Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

c) Gjennom konkurranse, sammenkomster og opplæring høyne interessen for motorsport

d) Være talerør og høringsinstans ovenfor kommunale, regionale og sentrale myndigheter når det gjelder spørsmål i saker som gjelder motorisert ferdsel i utmark.

For de interesserte, kan dere lese vedtektene på denne siden.

Organisering

 

For å sikre hver gren og hvert medlems interesser best mulig har vi fra 2014 gått over til å dele aktivitetene opp i seksjoner som igjen har ansvar for flere grener. På grunn av våre forbundstilknytninger var det naturlig og nødvendig at vi først skilte mellom aktiviteter som organiseres gjennom Norges Bilsportforbund, dvs. NMK Alta. Denne seksjonen har vi kalt Seksjon Bilsport.
Gjennom vår tilknytning til Norges Motorsportforbund, som har rettighetene til Snøscootersport, Motorsykkelsport og Radiostyrt bil, har vi valgt å danne en Seksjon Snøscooter og en Seksjon Motorsykkel.

Som et resultat av at vi sommeren 2014 ble besluttet å invitere Modellflyinteresserte til klubben ble det samtidig etablert en Seksjon R/C Fly og Bil.

Innenfor hver seksjon kan man danne så mange grenutvalg som behovet tilsier. Leder av seksjonen velges av årsmøtet og møter på styremøter.

 

bottom of page