Lisenser

Det finnes mange typer lisenser. 

-Har du ikke prøvd denne grenen tidligere, og har lyst til å prøve for å se om dette er noe for deg?
Ta kontakt med en aktiv utøver du kjenner, eller grenleder i den grenen du ønsker, kom på en trening for å se og observere sporten.  Ser dette spennende ut så er det mange på en slik trening som ønsker å hjelpe nettopp deg inn i denne spennende sporten!  Du trenger et passende kjøretøy, og har du ikke dette selv kan det avtales å låne fra en utøver til en første test. 

Så løser du ut en Opplæringslisens (link til nmfsport.no)   i form av en enkel SMS og du er forsikret og har lov til å utøve en opplæring under veiledning av instruktør.

Utøverlisenser er for deg som ønsker å starte med utøvelsen av motorsport, for trening og konkurransekjøring. Her har nmfsport.no en god forklaring på de forskjellige lisenstypene, og se igjennom Lisensmatrise slik at man kan sammenligne de forskjellige lisenser, det er stor forskjell på forsikringsdekningen!
Link til Utøverlisenser her