top of page

TRENINGSTIDER- OG REGLER

Bil- og Rallycross

Treningstider:

Torsdager og torsdager, kl:       18.00 

Søndager,                       kl:       17.00

 

Det skal ALLTID være (minst) en ansvarlig sikkerhets-/aktivitetsleder eller trener til stede på banen.

Dette gjelder også ved «ekstratrening» utenom faste tider, for de som har betalt for dette.

Flaggvakter på utsatte steder/poster er PÅBUDT under trening. Dersom man benytter lys så skal disse betjenes av en kvalifisert person.

 

KLASSER OG INNDELINGER AV BANEN

Sjekk reglement for hvilke klasser som kan kjøres samtidig

Treningsregler


For hver treningsdag skal det være en godkjent aktivitetsleder som har ansvaret for treninga.
Vis respekt for hverandre og møt opp i god tid og vær klar til å kjøre ut på banen når treningen starter.

Det er treningsansvarlig som har ansvaret for å sjekke banen og åpne treningen. Ingen skal kjøre ut på banen før den er klarert.

Kjøring skal i utgangspunktet foregå med sola. Dersom man skal kjøre andre vei så skal samtlige deltakere gjøres oppmerksom på det av treningsansvarlig i depot.

Det er påbudt med miljømatte i depot

Kjøring i depot skal foregå i gangfart og med påbudt kjøreutstyr

Etter trening skal banen befares og settes i stand slik at det er klart for neste gren/gruppe.

 

 

Det er kun tillatt å kjøre på de områder som er avsatt til din gren.

Kjøring i andre områder vil kunne medføre bortvisning fra anlegget for kortere eller lengere tid.
 
 
Alle som trener Bilcross eller Rallycross på KMP skal ha:
bottom of page