Hvordan starte opp med motorsport?

Går du med tanker om å starte med en eller annen form for motorsport, er akkurat denne siden ment å være til din hjelp, som en steg-for-steg veiviser.

Denne veiviseren er en blanding av egen tekst, og linker til de rette sidene hos nmfsport.no

Hovedregelen er at man trenger en lisens før man kan starte opp en motorisert farkost på en bane. En lisens inneholder en forsikring som er påkrevet før utøvelse av motorsport.  Det finnes mange typer lisenser, mer om dette på DENNE siden.