top of page
Enduro

Enduro er hastighetskjøring og utholdenhet med motorsykkel over lang tid. Konkurransen kan deles inn i to kategorier, Enduro spesial som er kjøring på lukket område og Enduro etappeløp som kan sammenlignes med rally (som for bil). Løypene går i terrenget med naturlige hindere og kan også benytte deler av en MX bane.
Pål Anders Ullevålseter er for øyeblikket den meste kjente enduroføreren i Norge.

I Norge er det tillatt å kjøre enduro på spesielt godkjente områder i regi av en klubb som er medlem i NMF.

 

 

Det er mulig å få registrert endurosykkelen med svarte skilter når den skal brukes til trening og konkurranser, ved å fremvise kjøretøybevis som du løser hos NMF og lisens hos biltilsynet.

Alle som kjører enduro må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisenser som du kan løse når du møter opp på en bane. Klubben vil hjelpe deg der.

I Alta MSK/NMK Alta har vi en gruppe førere som har laget seg en ca. 4km lang Enduroløype ved Kvenvikmoen Motorpark. 


Vi håper at man her etterhvert kan gi et tilbud som også vil resultere i at vi kan arrangere de første konkurransene i denne grenen.


Når man ser på hvordan man i flere generasjoner allerede har benyttet motorsykkel som et fremkomstmiddel på en helt annen måte enn man ser i andre deler av landet, burde det være naturlig at Enduro kan bli en stor gren også hos oss.

bottom of page