top of page

Bli medlem NMK Alta

NMK har like medlemskategorier som gjelder for alle NMK klubber.
Disse er:
Senior (fra det år man fyller 18)               kr. 520,-
Junior (til og med det år man fyller 17)    kr. 350,-
Familiemedlem                                        kr. 350,-
Pensjonistmedlem                                   kr. 350,-
OBS: Skal man ha førerlisens tilknyttet Norges Bilsportforbund må man inneha et junior eller seniormedlemskap.


Enkeltmedlemmer tilsluttet NMKs klubber skal fortrinnsvis registreres av Hovedstyret i et sentralt medlemsregister for hele landet. Medlemsregisteret administreres av NMK sentralt.

For å melde deg inn i NMK – klikk her.
(Dersom du ER eller HAR VÆRT medlem de tre siste år skal du IKKE benytte innmeldingsskjema, men ta kontakt med NMK kontoret på : post@nmk.no)

For utfyllende bestemmelser: Gå til NMK.no/Bli-medlem

For baneleie: Gå til Alta SSF.no/Baneleie

 

Alle medlemmer i NMK Alta er automatisk medlemmer i Alta SSF

 

bottom of page