Innkalling til Årsmøte i Alta Snøscooterforening / Norsk Motorklubb avd.Alta

Årsmøtet avholdes på Klubbhuset tirsdag 1.mars kl.19:00

 

Saksliste: Se link nederst på siden

 

Under forutsetning av at vedtektsending godkjennes av årsmøtet vil følgende verv velges i 2016:
Verv, valgperiode:                                    Nåværende medlem:
Styreleder, 2 år                                             (Per Espen Kjellmann)
Sekretær, 2 år                                               (Birgit Simensen)
Ungdomsrepresentant, 2 år                         (Ørjan Digre)
Sekjsjonsleder, MC (1 eller 2 år)                 (Per Erik Ramstad)
Seksjonsleder. Bilsport (1 eller 2 år)           (Ronny Kristiansen)
Seksjonsleder, Snøscooter (1 eller 2 år)    (Tor Sverre Isaksen)

Seksjonsleder, R/C Fly og Bil (1 eller 2 år) (Stein Jonas)
(To seksjonsledere skal velges for ett år og to velges for to år, årsmøtet avgjør hvilke etter forslag fra valgkomiteen)

2 varamedlem til styret, 1 år : (Unn Kari Hansen og Tron Berge)

 

2 revisorer (1 eller 2 år): (Ståle Kjellmann og Kjell Elde)

Alle idrettslag i Norge er pålagt å oppdatere sine vedtekter for å tilfredstille Norges Idrettsforbunds lov.
På styremøte den 27.1.2016 ble det vedtatt å legge frem for årsmøtet en revidert organisasjonsplan og reviderte vedtekter
Last ned dokumentene i linkene nedenfor